Enneagram

Het Enneagram is een razend actuele persoonlijkheidstest (gebaseerd op eeuwenoude wijsheid) die de coaches van Sterke Leiders bijna altijd als aftrap van een coachingstraject inzetten. Het geeft veel inzichten en versnelt de kennismaking. Het Enneagram onderscheidt 9 verschillende types. Wanneer je deze test invult kom je erachter welke types bij jou dominant zijn. Dat zijn er altijd meer dan één. Elk type heeft unieke kenmerken, patronen en een eigen groeipad. Jij ontvangt je eigen, unieke pincode.

Je leert jezelf beter kennen wanneer je de testuitslag bestudeert. Dit geeft je niet alleen perspectief, maar laat ook zien waarin je kunt groeien. Daarnaast biedt het handvatten voor een betere samenwerking met iemand die een andere pincode heeft.

Wanneer je de test invult, ontvang je van ons per mail de uitslag van je meest dominante type. Als je er meer over te weten wilt komen (bijvoorbeeld over de andere types uit je pincode), kun je een afspraak maken. Dat is zeker de moeite waard!

De 9 types

Hieronder vind je een korte beschrijving per type. De types die het hoogst scoren noemen we je pincode. Als je wilt weten wat jouw drijfveren, kernkwaliteiten, valkuilen en uitdagingen zijn, boek dan een (online) sessie met een van ons. Je krijgt dan je volledige Enneagram uitslag, een aantal eyeopeners en vooral tips waarmee je direct aan de slag kunt.

Type 1 – De perfectionist
Streeft naar perfectie in een wereld die helaas nooit perfect is. Kan snel boos zijn, maar onderdrukt dat. Type 1 heeft hoge normen en waarden en doet er alles aan om fouten te vermijden. Irriteert zich aan roekeloos en ongepast gedrag.

Type 2 – De gever
Is altijd bezig met het behartigen van de belangen van anderen, in de hoop daardoor gerespecteerd te worden. Vaak vergeet type 2 om voor zichzelf te zorgen. Heeft moeite met ontvangen zolang type 2 het gevoel niet heeft het echt verdiend te hebben. 

Type 3 – De winnaar
Zoekt liefde én erkenning in presteren. Type 3 is competitief en efficiënt. Winnen en applaus is belangrijk. Complimenten zijn misschien wel de belangrijkste energiebron. Vermijdt onzekere projecten omdat je die kan verliezen.

Type 4 – De individualist
Ervaart incompleetheid en heeft een hekel aan oppervlakkigheid. Type 4 zoekt diepgang en voelt zich zowel droevig (miskend) als superieur. Verlangt vurig naar verbinding maar voelt zich onbegrepen en zelfs eenzaam. 

Type 5 – De waarnemer
Wil het allemaal begrijpen, observeert goed en gebruikt uiteindelijk alle opgedane kennis als wapen. Zet ratio meestal vóór emotie. En hecht aan onafhankelijkheid. Vermijdt sociale interactie omdat het risico bestaat dat type 5 opdringerig overkomt. 

Type 6 – De loyalist
Heeft trouw en loyaliteit als basishouding. Vreest onzekerheid, is altijd alert op gevaar, en twijfelt permanent aan zichzelf. Type 6 heeft moeite met onbevangenheid, vertrouwen en ontspanning. Type 6 houdt ook niet zo van verrassingen.

Type 7 – De optimist
Leve de lol en vermijdt de pijn. Is bijna altijd optimistisch en zorgt ervoor dat er andere (leuke) opties zijn. Maakt makkelijk contact maar diepgang is een uitdaging. Type 7 kan zich snel vervelen en geniet van nieuwe ideeën. 

Type 8 – De bepaler
Ziet de wereld als een arena waarin permanent gestreden wordt. Beschermt zijn familieleden en teamgenoten. Heeft een hekel aan slachtoffergedrag. Type 8 houdt van mensen met ruggengraat. Is stellig, direct en zelfs confronterend. 

Type 9 – De bemiddelaar
Zoekt altijd harmonie en kan daardoor de eigenbelangen vergeten. Als type 9 die al kent. Gaat confrontaties het liefste uit de weg. Wordt bijna nooit boos, maar als Type 9 boos wordt, dan is het wel even schrikken.